Het witte huisje en de oude-brouwerij

Het witte huisje en de oude-brouwerij zullen beide indien mogelijk blijven bestaan afhankelijk van de nog te ontvangen plannen. Voor de voormalige heidebrouwerij is het een hard uitgangspunt dat dit pand gehandhaafd blijft. Voor het witte huisje moet worden bezien of dit een haalbaar plan oplevert (rekening houdende met onder andere behoud van bestaand groen, voldoende parkeervoorzieningen e.d.). Dit is ter beoordeling aan de gemeente.

Het KMAR gebouw

Het KMAR gebouw gaat worden gerenoveerd, boven komt zoals gemeld het gebruik als gezinsvervangend tehuis, voor de beneden verdieping zijn er plannen voor onder andere charcuterie, koffiebranderij en een atelier/workshopruimte.

Nieuwe Appartementen

Nieuwe Appartementen tussen Bergansiuskazerne en de voormalige heidebrouwerij, zullen waarschijnlijk als een van de laatste projecten tot stand komen, het uitgangspunt is dat het complex samen met de Bergansiuskazerne een uitnodigende entree voor de wijk gaat vormen.

Parkeren zal onder het gebouwplaats vinden en het gebouw zal iets hoger worden dan de Bergansiuskazerne.

Het PMT gebouw

Het PMT gebouw wordt gesloopt en zal na nieuwbouw betrokken worden door MIX architecten uit Ede.

Het nieuwe gebouw heeft geen aansluiting op de Parklaan, zal bereikbaar zijn vanaf de parkeerplaats de sysselt. De huidige parkeerplaats van de sysselt wordt gesloten en teruggeven aan de natuur, ter hoogte van de oude wasplaats wordt een nieuwe parkeerplaats aangelegd waarbij een gedeelte tijdens kantooruren afsluitbaar is met een slagboom en plaats biedt aan parkeerruimte voor bezoekers en personeel MIX.

MIX dient de parkeerplaats buiten kantooruren en in de weekenden middels een geopende slagboom beschikbaar te stellen voor bezoekers van de sysselt.

Incidenteel vervoer (o.a. klusbedrijf) na oplevering Parklaan vindt plaats vanaf de parkeerplaats via het aan te leggen fietspad. Vooral parkeermogelijkheden hebben op dit moment nog de aandacht.

Ateliers en expositieruimte in voormalige portiersloge kazerneterrein

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt de voormalige portiersloge op de Maurits Noord Kazerne in 2022 een culturele invulling. Het plan is om het gebouw, ook wel bekend als Gebouw 120, te transformeren naar een expositieruimte en vijf ateliers. “Daarmee creëren we een nieuwe toegankelijke en laagdrempelige plek voor aanstormend cultureel talent”, aldus wethouder Hester Veltman (kunst en cultuur).

Startende kunstenaars

De ateliers zijn bedoeld voor startende kunstenaars. Veltman: “Door de ruimtes tegen een betaalbaar tarief te verhuren kunnen zij hier hun talenten ontwikkelen. Met deze culturele invulling zorgen we voor kleur, reuring en levendigheid in het gebied”. De expositieruimte wordt verhuurd aan het Platform Edese Kunstenaars (PEK), die de exploitatie en het organiseren van de tentoonstellingen op zich neemt. Ook kunstenaars buiten PEK kunnen van deze expositieruimte gebruik maken.

Verbouwing

Voor de nieuwe culturele invulling krijgt het gebouw een volledige make-over. Zo wordt het gebouw losgekoppeld van het gas, krijgt het duurzame verlichting en wordt het voorzien van een sedum dak. De gemeenteraad moet binnenkort nog wel een besluit nemen over het verstrekken van een krediet om de verbouwing mogelijk te maken.