Servicekosten:

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt een prijs overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder. In veel gevallen bestaat deze prijs uit een kale huurprijs en een voorschotbedrag voor de servicekosten. De kale huurprijs is de prijs die betaald wordt voor het gebruik van de woonruimte. De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor de bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de stookkosten, de levering van water, het schoonmaken van algemene ruimten en het gebruik van roerende zaken. Voor de servicekosten betaalt de huurder maandelijks een voorschotbedrag. Deze maandelijkse voorschotbedragen dienen na afloop van ieder jaar door de verhuurder verrekend te worden met de werkelijk gemaakte kosten in dat jaar.

De woonbond heeft een beleidsboek opgesteld waarin u terug kan vinden op welke wijze de regels geintrepreteerd moeten worden,

 Inverband met de overgang van MVGM naar Vesteda heeft de verhuurder besloten uit coulance het te kort aan te vullen zodat de huurders over 2020 iet hoeven bij te betalen.

De maandelijkse servicekosten van huurders voor  2021 zijn reeds per 1-1-2021 verhoogd zodat de opbrengst meer in lijn met de uitgaven zullen zijn.

Afrekening hiervan zal zo medio 2022 plaats vinden.

 

Beleidsboek_nutsvoorzieningen_en_servicekosten_1_januari_2021 (1)

Toelichting op wat aldan niet tot servicekosten kan worden gerekend.