Servicekosten:

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt een prijs overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder. In veel gevallen bestaat deze prijs uit een kale huurprijs en een voorschotbedrag voor de servicekosten. De kale huurprijs is de prijs die betaald wordt voor het gebruik van de woonruimte. De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor de bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de stookkosten, de levering van water, het schoonmaken van algemene ruimten en het gebruik van roerende zaken. Voor de servicekosten betaalt de huurder maandelijks een voorschotbedrag. Deze maandelijkse voorschotbedragen dienen na afloop van ieder jaar door de verhuurder verrekend te worden met de werkelijk gemaakte kosten in dat jaar.

De woonbond heeft een beleidsboek opgesteld waarin u terug kan vinden op welke wijze de regels geintrepreteerd moeten worden,

 

Kosten 2020:

De wettelijke datum voor het aanleveren van de afrekening over 2020 is inmiddels op 30 juni 2021 verstreken.

Vestdeda heeft laten weten te werken aan het overzicht en het inzichtelijk maken van de kosten middels het Vesteda-portal. 

Het gezamelijk streven is dat de Belangen Vereniging van de Kolonel in de maand juli 2021 zijn goedkeuring, na inzagen van de uitgaven zal kunnen geven over de aangeboden afrekening alvorens deze aan de bewoners zal worden aangeboden. 

 

 

Beleidsboek_nutsvoorzieningen_en_servicekosten_versie_1_mei_20203771

De woonbond geeft ieder jaar een update uit van het beleidsboek.