Huurverhoging 2021

Vesteda mag jaarlijks per 1 juli de huurprijzen verhogen.

Voorgenomen huurprijsbeleid per 1 juli 2022 van Vesteda.

In 2020 heeft het kabinet bepaald dat de huur van onze geliberaliseerde woningen voor drie jaar wordt gemaximeerd op inflatie + 1 %. Vesteda zet zich in voor het betaalbaar houden van huurwoningen. Vesteda heeft in dat kader als primair beleidsvoornemen om de volgende huurverhogingspercentages per 1 juli 2022 te hanteren:

• Huurders met een geliberaliseerd huurcontract krijgen op 1 juli een huurverhoging van maximaal inflatie met een opslag van 1,0 %, wat neerkomt op maximaal 3,3 %.

• Gepensioneerde huurders kunnen in aanmerking komen voor een kwijtschelding van de huurverhoging, als ze voldoen aan de voorwaarden van onze coulanceregeling. Op complex -en woningniveau is in beperkte mate ruimte om naar beneden af te wijken van dit beleid, als daar goede redenen voor zijn. Uiteraard worden afwijkingen ter advies voorgelegd aan de HBV, indien aanwezig.

Het verloop van het bezwaarschrift welke hierop is ingediend vindt u terug bij de pagina van de Klankbord groep.

Uiteindelijk houd de verhuurder vast aan de maximale 3,3 % welke door de overheid is vastgelegd.