Huurverhoging 2021

Vesteda mag jaarlijks per 1 juli de huurprijzen verhogen.

Voor de Kolonel geldt volgens de huurovereenkomst de CPI-indexering plus maximaal 4% extra.

Het voorgenomen huurprijsbeleid van Vesteda begin 2021 aan de BVK aageboden bevat een voorstel van CPI plus 1%.

De CPI-indexering wordt berekend door het delen van de inflatiecoëfficient van februari 2021 door de inflatiecoëfficient van februari 2020.
Deze berekening komt voor 2021 uit op 1,6%.

Dat zou betekenen dat per 1 juli 2021 een maximale huurverhoging van 2,6% doorgevoerd zou kunnen worden.

Op basis van ons adviesrecht, zoals in de Overlegwet verwoord heeft Vesteda de BVK in maart 2021 gevraagd te reageren op hun huurprijsbeleid. Aansluitend hebben we gezamenlijk met de bewoners een bezwaarschrift ingediend.

Inmiddels heeft u op basis van een door de politiek afgedwongen besluit, een maximale verhoging van 2,4 % voor 2021 ontvangen.

De laatste digitale bijeenkomst heeft het bestuur van de BVK nogmaals zijn zorg uitgesproken over de vele wisselingen in het gebouw en de daarbij doorgevoerde huurverhogingen, waardoor een ongelijkheid in huren versus vierkante meters ontstaat.

In reactie geeft de manager van Vesteda aan dat ook Vesteda gebaat is bij huurders die lang blijven wonen en verhuurt daarom met een contract voor minimaal 1 jaar. Langer kan uiteraard niet.

De hoogte van de huur is dan ook zeker niet bedoeld om mensen te laten verhuizen. De huren worden marktconform vastgesteld.

De BVK geeft hierbij wel aan dat het vreemd blijft voelen dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd, terwijl de huur wel hoger wordt. Dit terwijl het in beide gevallen het ABP betreft.