Huurverhoging 2020

Vesteda mag jaarlijks per 1 juli de huurprijzen verhogen.

Voor de Kolonel geldt de CPI-indexering plus maximaal 4% extra.

De CPI-indexering wordt berekend door het delen van de inflatiecoëfficient van februari 2020 door de inflatiecoëfficient van februari 2019.
Deze berekening komt voor 2020 uit op 1,4%.

Dat zou betekenen dat per 1 juli 2020 een maximale huurverhoging van 5,4% van toepassing kan zijn.
Het bezwaarschrift tegen de voorgestelde huurverhoging en het tegenvoorstel van het bestuur BVK deze te beperken tot de CPI is door Vesteda begin deze maand afgewezen.
Vesteda hield vast aan de CPI-indexering + 1,5 %, zijnde een verhoging die conform is aan de lokale markthuren.
Vanwege de coronacrisis heeft Vesteda de huurverhoging beperkt tot de CPI-indexering (1,6%) + 1%.

De huurverhoging 2020 bedraagt dus 2,6%.