Persbericht aftrap SOK-traject

Toelichting op de aftrap

SOK-2020-versie 1.1

Samenwerkingsovereenkomst.
Vesteda platform
Vereniging van Vesteda huurdersorganisaties, huurdersverenigingen en Vesteda.