Direct naast het World Food Center ligt Station Ede-Wageningen. Dit station wordt compleet vernieuwd. Onder de naam Spoorzone Ede werken ProRail, gemeente Ede-Wageningen en NS Stations samen aan een nieuw station Ede-Wageningen. Een toegankelijk en goed bereikbaar station met moderne voorzieningen voor de reizigers en meer intercitytreinen per uur. Het nieuwe station Ede-Wageningen wordt in 2024 in gebruik genomen. Het nieuwe station Ede-Wageningen wordt gebouwd naast het oude station. Het oude station blijft dus gewoon te gebruiken tijdens de werkzaamheden. Daarna wordt het gesloopt.

Ook het omliggende gebied wordt flink aangepakt. Er komt een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Daarnaast maakt de gemeente een bewaakte stalling voor ongeveer 6.000 fietsen.

Voor meer info download hieronder de folder.

Of u bezoekt de site: https://www.spoorzone-ede.nl/home/ 

Bekijk hier de video presentatie over het station: Animatiefilm Intercitystation Ede-Wageningen - YouTube 

Werkruimte en planning

Door de unieke situatie van stedelijk gebied en natuur is er beperkte ruimte beschikbaar om het station Ede-Wageningen te bouwen. Ook andere (bouw)werkzaamheden die plaatsvinden in Ede (zoals de Parklaan, Enka, Kop van de Parkweg en WFC) zorgen daarvoor. Daarom hebben we aanvullende afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van ENKA over het gezamenlijke gebruik van terrein en (bouw)wegen.

In augustus 2022 wordt een belangrijke stap gezet voor het bouwen van station Ede-Wageningen. Tijdens deze treinvrije periode wordt  de nieuwe perrontunnel en alle gewijzigde sporen op hun plek gelegd.

Eind september 2021 is aannemer EdesPoort gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij zijn zandhagedissen aangetroffen. De aanwezigheid van deze beschermde diersoort binnen het werkterrein heeft consequenties voor de (planning van de) werkzaamheden. Gezocht is naar mogelijkheden waarbij de planning zo min mogelijk vertraging oploopt en het leefgebied van de zandhagedis zoveel mogelijk wordt ontzien. Bijvoorbeeld door het werkterrein van de aannemer kleiner te maken, planningen en werkzaamheden te verschuiven en de hagedissen (na hun winterslaap) te gaan verplaatsen.

Viaduct bij de Sysselt eerder dicht

Toch is het, zelfs met alle genomen maatregelen, niet mogelijk om het langzaam verkeer viaduct bij de Sysselt zonder vertraging te bouwen. Om het viaduct te bouwen moet er een nieuwe treinvrije periode worden ingepland en dat kan niet zomaar, een stuk spoor uit de running nemen heeft natuurlijk grote gevolgen voor de reizigers. Dat betekent dat we onze belofte om de overgang pas te sluiten nadat het viaduct gebouwd is helaas niet kunnen waarmaken. In augustus sluit de spoorwegovergang ook voor voetgangers en fietsers. Vanaf dan moeten bezoekers via de kazerneterreinen naar de Sysselt.

PDF_folder_Spoorzone_low_res_def_versie

Toelichting op denieuwbouwplannen