De Klankbordgroep BVK stelt zich voor

Tijdens de ALV 2020 is door het bestuur BVK besloten een klankbordgroep van bewoners van de Kolonel te formeren. Dit n.a.v. een gehouden enquête onder de bewoners van de Kolonel.
In deze Klankbordgroep BVK zijn de volgende medebewoners benoemd:

Johanna Ittmann (nr. 69)
Mary Zeestraten (nr. 11)
Nelly de Knegt (nr. 21)
Rob Reijmers (nr. 39)

In eerste instantie is de Klankbordgroep BVK benoemd voor het jaar 2020.
Een van de eerste taken van de Klankbordgroep was na te denken over mogelijke oplossingen om de bestaande akoestische problemen binnen ons complex te verhelpen en tevens de strak witte gangen te verfraaien.
Na enkele bijeenkomsten heeft de Klankbordgroep gerapporteerd aan het bestuur BVK. Op 20 april j.l. heeft het bestuur de rapportage doorgezonden naar Vesteda en is in afwachting van de reactie.
De rapportage is hieronder te downloaden.

 

 

Rapportage Klankbordgroep BVK

Rapportage m.b.t. bestaande akoestische problemen in de Kolonel en de verdere aankleding van de gangen.