Activiteiten Klankbordgroepen BVK

Tijdens de ALV 2020 is door het bestuur BVK besloten een klankbordgroep van bewoners van de Kolonel te formeren. Dit n.a.v. een gehouden enquête onder de bewoners van de Kolonel.

Iederjaar zal indien nodig een klankboordgroep geformeerd worden ter ondersteuning van het bestuur.

In deze Klankbordgroep BVK zijn de volgende medebewoners benoemd:

Johanna Ittmann (nr. 69)
Mary Zeestraten (nr. 11)
Nelly de Knegt (nr. 21)
Rob Reijmers (nr. 39)

De Klankbordgroep BVK benoemd voor het jaar 2020.
Een van de eerste taken van de Klankbordgroep was na te denken over mogelijke oplossingen om de bestaande akoestische problemen binnen ons complex te verhelpen en tevens de strak witte gangen te verfraaien.
Na enkele bijeenkomsten heeft de Klankbordgroep gerapporteerd aan het bestuur BVK. Op 20 april j.l. heeft het bestuur de rapportage doorgezonden naar Vesteda.

Inmiddels heeft Vesteda de adviezen opgevolgd, zijn de verdiepingen voorzien op de wand en het plafond van geluidabsortie platen.


De rapportage is hieronder te downloaden.

Rapportage Klankbordgroep BVK

Rapportage m.b.t. bestaande akoestische problemen in de Kolonel en de verdere aankleding van de gangen.

Klankbordgroep Huurprijsbeleid 2022

Het bestuur heeft op de ALV 2022 bewoners gevraagd, deel uit te willen maken van een klankbord groep die het huurprijsbeleid van Vesteda zouden willen toetsen en indien noodzakelijk een breed gedragen bezwaarschrift op te stellen. Vooraf heeft het bestuur vastgelegd in een notitie “referentie kader klankbordgroep” wat er van de betrokenen wordt verwacht. 

Deelnemers aan de klankboorgroep zijn:

G. Meurs, A. van Akkeren,  W. Albers, M. van Roekel, J.Randewijk en B.Scherrenburg.

Verloop proces Huurprijsbeleid

In dit document een verzameling van de correspondentie die heeft plaats gevonden.

Deel deze pagina