Nieuwsbrief Buurtcommité Maurits-Noord

20. feb, 2020

Nieuwsbrief 1 - Terugkoppeling Informatieavond

Beste buurtgenoten,

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie komst naar de informatieavond afgelopen 11 februari in het Smaakpark. We kijken terug op een geslaagde avond. De opkomst was overweldigend en we hebben de indruk dat jullie nu nog beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de buurt. De gemeente gaf aan een goed beeld te hebben gekregen van de belangrijkste zaken die bij de bewoners leven. Bijgevoegd de slides die de gemeente heeft gepresenteerd over de ontwikkelingen in de buurt, waaronder de bouwplannen, het inrichtingsplan en het woonrijp maken.

Vanwege de drukte bij de informatietafels kunnen we ons voorstellen dat jullie niet al jullie vragen hebben kunnen stellen. Heeft u nog prangende vragen in het belang van de buurt? Laat het ons dan voor 1 maart weten via dit mailadres, dan leggen we deze vragen voor aan de gemeente.

Verder proefden we veel enthousiasme onder buurtbewoners om een steentje bij te dragen aan onze buurt via de werkgroepen die we als buurtcomité willen opzetten, namelijk de groepen ‘Groen & Speelvoorzieningen, ‘Zwerfafval’, ‘Sociale betrokkenheid’ en ‘Verkeer & Veiligheid’. Degenen die zich hebben opgegeven voor een van deze groepen, worden binnenkort door ons benaderd, om samen invulling aan te geven aan de werkgroepen. Degenen die aangegeven hebben om zitting te willen nemen in het buurtcomité hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Ten slotte wijzen we u graag op de volgende informatiesites over:

- De nieuwe verbindingsweg aan de rand van onze buurt: https://parklaan.ede.nl/

- De ontwikkelingen op de kazerneterreinen: https://www.kazerneterreineninede.nl/

- Het vergroenen van uw tuin:
https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/operatie-steenbreek/

Vriendelijke groet namens het voorlopige buurtcomité Maurits Noord,

Ed, Albert, Jerona, Annick, Karin en Luuk.

Presentatie Informatieavond Maurits Noord

Bijgevoegd de slides die de gemeente Ede heeft gepresenteerd over de ontwikkelingen in de buurt, waaronder de bouwplannen, het inrichtingsplan en het woonrijp maken.