De Parklaan ( Generaal Hacketlaan )

Sinds enige tijd is de projectwebsite parklaan.ede.nl live. Op deze website is de belangrijkste achtergrondinformatie en meest actuele nieuwsberichten rondom project Parklaan te vinden.

 De webcast van 1 december 2021 is terug te zien op  parklaan.ede.nl  

of klik hier op de volgende link https://youtu.be/MHQW63WAXWg 

Informatiemarkt op woensdag 29 december

Zoals u inmiddels weet gaat Van Gelder de Parklaan aanleggen. Een aantal weken geleden heeft u een brief ontvangen van de Gemeente Ede met daarin een uitnodiging voor de Parklaan informatiemarkt op woensdag 29 december. Tijdens deze informatiemarkt zou Van Gelder de werkzaamheden laten zien die vanaf januari 2022 gaan plaatsvinden.

 Gezien de huidige situatie rondom Corona is het niet verantwoord om de informatiemarkt op 29 december plaats te laten vinden. Daarom delen wij u via deze weg mee dat de informatiemarkt niet door gaat.

Uiteraard willen wij u graag informeren over de werkzaamheden die er plaats gaan vinden. 

Begin 2022 brengen wij u op de hoogte over het nieuwe moment dat wij de werkzaamheden die plaats gaan vinden met u gaan delen. Of de bijeenkomst fysiek of digitaal zal plaatsvinden is afhankelijk van de op dat moment geldende Corona maatregelen.

De belangrijkste informatie kunt u vinden op de website parklaan.ede.nl (zonder www). Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Fietsroute Parklaan

Ondanks alle beschikbare informatie over de aanleg van de toekomstige Parklaan zullen veel bewoners nog geen concreet beeld hebben van hoe deze route nu precies gaat lopen.
Maar sinds kort heeft Allard Bijlsma (https://www.allardbijlsma.nl/) een fietsroute inclusief audiotour ontwikkeld, die zowel virtueel als echt op de fiets te doen is.
Door deze fietstocht te rijden, krijg je een goede indruk van de nieuwe Parklaan die zal lopen vanaf de rotonde in de N224 (Pannenkoekenhuis), via het kazerneterrein, de Klinkenbergerweg, de Bennekomseweg en die onder de A12 door gaat bij Hoekelum en tenslotte zal aansluiten op de A12 ter hoogte van de Dr. Willem Dreeslaan.
Als je onderstaande link clickt, krijg je alle informatie in beeld, met dank aan Allard Bijlsma.

https://izi.travel/nl/804b-ede-parklaanroute/nl#tour_details_first

Aanleg Parklaan gaat van start

In 2022 starten we met de aanleg van de Parklaan.

Hierbij beginnen we met het noordelijke deel: van de N224 over het Kazerneterrein, tot het kruispunt WFC-Klinkenbergerweg bij de Mauritskazerne. Om tot aanleg van de Parklaan over te kunnen gaan voeren we binnenkort bouwkundige opnames bij panden in de directe omgeving van het noordelijke deel van de Parklaan. Ook organiseren we een informatiemarkt voor inwoners die in de buurt van het noordelijke deel van de Parklaan wonen.

 

Huidige status van uit de gemeente Ede 

Ontheffing Wet Natuurbescherming ‘soorten’ definitief verleend

 Op maandag 12 juli heeft de Provincie Gelderland een definitief besluit genomen over de ontheffingsaanvraag voor het onderdeel ‘Soorten’ van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffingsaanvraag is nodig om de diersoorten in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd te beschermen. In het besluit wordt aangegeven welke maatregelen wij hiervoor moeten nemen. De Provincie heeft besloten de ontheffing definitief te verlenen. 

Kapvergunning Parklaan Noord, Midden en Zuid definitief verleend

Eind oktober is de kapvergunning voor Parklaan Noord, Midden en Zuid onherroepelijk geworden. Na de behandeling van bezwaren op enkele van de deel-vergunningen, adviseerde de bezwarencommissie van de gemeente Ede om het eerder genomen besluit om de vergunning te verlenen in stand te houden. Daarmee kan aannemer Van Gelder begin 2022 starten met de bomenkap die nodig is om de Parklaan aan te kunnen leggen.

 

In grote stappen gaan we hieronder van Largas tot Largas .

We beginnen bij De Kolonel en eindigen na de aansluiting op de Eikenlaan.

Indicatie van traject vanaf De Kolonel, langs de Veluwse Proeftuin naar de Largas van de Eikenlaan.

De Largas aan de zuidzijde van De Kolonel gaat evenwijdig aan de stormbaan verlengd worden tot de volgende Largas welke op Maurits-zuid zal aansluiten.

Deze Largas is de oostelijke ingang van het Wereld Food Center.
De ligging is net voor de oude portiers accomodatie.

Verbinding oostelijke ingang WFC, langs het oude PMT gebouw richting de volgende Largas met verbindingen naar de Eikenlaan en Brigadelaan..

Deze Largas is verbonden met de Eikenlaan en de Brigadelaan en loopt paralel met de Nieuwe Kazernelaan richting de rotonde van de N224

Uitgangspunt voor de inrichting

De Parklaan krijgt het karakter van een ‘bosstraat’. De weg leidt door grote stukken groen en overbrugt significante hoogteverschillen. Hier is sprake van het toevoegen van een nieuwe weg. De Parklaan wordt aangelegd met een rijbaanindeling van twee rijbanen, elk met één rijstrook. De met bomen beplante middenberm en zijbermen variëren in breedte. Het fietsverkeer kan aan de noordzijde gebruik gaan maken van een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidzijde is dit soms in één richting en elders in twee richtingen. De bestemming verkeer is vrij breed in dit wegvak en beslaat de Parklaan van zijkant fietspad tot zijkant fietspad, en alle wegonderdelen daartussen. Bestaande hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. Met de landschappelijke inpassing moet rekening worden gehouden met zicht op de monumentale ensembles van de naastgelegen Maurits Kazerne. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn van ecologische betekenis. Ze verbinden de stads ecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden de groenstructuren aan weerszijde van de weg met elkaar verbonden. In de middenberm worden bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor diverse diersoorten, waaronder een aantal vleermuissoorten en onder de Parklaan wordt ter hoogte van het bosperceel een faunabuis voor kleine dieren aangelegd. Voor de zijbermen is de bestemming groen gebruikt. De Parklaan snijdt door een monumentale bomenstructuur gelegen op de Maurits Zuid en gaat langs monumentale boomstructuren op de Maurits Noord. Na de verbinding met de Eikenlaan gaat hij paralel aan de Nieuwe Kazernelaan richting N224.