Website en nieuwsbrief

Sinds enige tijd is de projectwebsite parklaan.ede.nl live. Op deze website is de belangrijkste achtergrondinformatie en meest actuele nieuwsberichten rondom project Parklaan te vinden. 

Op dinsdag 1 december 2020 heeft er op deze site een digitale presentatie plaatsgevonden met het definitieve ontwerp. Inloggen via de website  parklaan.ede.nl  (zonder www) op genoemde site staat een link naar de gehouden live uitzending.

 De webcast is later ook terug te zien op  parklaan.ede.nl 

of klik hier op de volgende link https://youtu.be/MHQW63WAXWg 

 

Ontheffing Wet Natuurbescherming ‘soorten’ definitief verleend

 Op maandag 12 juli heeft de Provincie Gelderland een definitief besluit genomen over de ontheffingsaanvraag voor het onderdeel ‘Soorten’ van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffingsaanvraag is nodig om de diersoorten in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd te beschermen. In het besluit wordt aangegeven welke maatregelen wij hiervoor moeten nemen. De Provincie heeft besloten de ontheffing definitief te verlenen. 

 

Fietsroute Parklaan

Ondanks alle beschikbare informatie over de aanleg van de toekomstige Parklaan zullen veel bewoners nog geen concreet beeld hebben van hoe deze route nu precies gaat lopen.
Maar sinds kort heeft Allard Bijlsma (https://www.allardbijlsma.nl/) een fietsroute inclusief audiotour ontwikkeld, die zowel virtueel als echt op de fiets te doen is.
Door deze fietstocht te rijden, krijg je een goede indruk van de nieuwe Parklaan die zal lopen vanaf de rotonde in de N224 (Pannenkoekenhuis), via het kazerneterrein, de Klinkenbergerweg, de Bennekomseweg en die onder de A12 door gaat bij Hoekelum en tenslotte zal aansluiten op de A12 ter hoogte van de Dr. Willem Dreeslaan.
Als je onderstaande link clickt, krijg je alle informatie in beeld, met dank aan Allard Bijlsma.

https://izi.travel/nl/804b-ede-parklaanroute/nl#tour_details_first

 

Huidige status van uit de gemeente Ede

Aanleg Parklaan gaat van start

We hebben nieuws! Na de aanbestedingsprocedure kunnen we met zeggen dat we een partij hebben gevonden die voor ons de Parklaan gaat aanleggen: aannemersbedrijf Van Gelder.

Wethouder De Pater is blij dat de aanleg van start gaat: “We zijn ervan overtuigd dat we met de Parklaan een veilige weg aanleggen waarmee we een groeiend Ede goed bereikbaar houden. Hierbij zorgen we ervoor dat u als inwoner tijdens de aanleg zo veel mogelijk uw normale routes naar werk, school en de binnenstad kunt blijven volgen en zo min mogelijk hinder van de aanleg ervaart.”

Aandacht voor duurzaamheid
Voor het aanleggen van de Parklaan is gezocht naar een aannemer die aansluit op onze duurzame ambities. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van materialen, het gebruik van elektrische machines en het behouden van zoveel mogelijk natuur. Zo wordt door de aannemer een tiny forest aangeplant en een voedselbos waar leren over de natuur en de herkomst van ons voedsel centraal staant.

Werkzaamheden starten begin 2022
Tot het einde van dit jaar is de aannemer bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2022. Te beginnen met het noordelijk deel vanaf de N224. Halverwege 2022 vangen de werkzaamheden aan vanaf het zuidelijk deel vanaf de A12. De aannemer verwacht de gehele Parklaan begin 2023 af te hebben. De precieze planning wordt later dit jaar duidelijk als de plannen verder zijn uitgewerkt.

 

In grote stappen gaan we hieronder van Largas tot Largas .

We beginnen bij De Kolonel en eindigen na de aansluiting op de Eikenlaan.

Indicatie van traject vanaf De Kolonel, langs de Veluwse Proeftuin naar de Largas van de Eikenlaan.

De Largas aan de zuidzijde van De Kolonel gaat evenwijdig aan de stormbaan verlengd worden tot de volgende Largas welke op Maurits-zuid zal aansluiten.

Deze Largas is de oostelijke ingang van het Wereld Food Center.
De ligging is net voor de oude portiers accomodatie.

Verbinding oostelijke ingang WFC, langs het oude PMT gebouw richting de volgende Largas met verbindingen naar de Eikenlaan en Brigadelaan..

Deze Largas is verbonden met de Eikenlaan en de Brigadelaan en loopt paralel met de Nieuwe Kazernelaan richting de rotonde van de N224

Uitgangspunt voor de inrichting

De Parklaan krijgt het karakter van een ‘bosstraat’. De weg leidt door grote stukken groen en overbrugt significante hoogteverschillen. Hier is sprake van het toevoegen van een nieuwe weg. De Parklaan wordt aangelegd met een rijbaanindeling van twee rijbanen, elk met één rijstrook. De met bomen beplante middenberm en zijbermen variëren in breedte. Het fietsverkeer kan aan de noordzijde gebruik gaan maken van een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidzijde is dit soms in één richting en elders in twee richtingen. De bestemming verkeer is vrij breed in dit wegvak en beslaat de Parklaan van zijkant fietspad tot zijkant fietspad, en alle wegonderdelen daartussen. Bestaande hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. Met de landschappelijke inpassing moet rekening worden gehouden met zicht op de monumentale ensembles van de naastgelegen Maurits Kazerne. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn van ecologische betekenis. Ze verbinden de stads ecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden de groenstructuren aan weerszijde van de weg met elkaar verbonden. In de middenberm worden bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor diverse diersoorten, waaronder een aantal vleermuissoorten en onder de Parklaan wordt ter hoogte van het bosperceel een faunabuis voor kleine dieren aangelegd. Voor de zijbermen is de bestemming groen gebruikt. De Parklaan snijdt door een monumentale bomenstructuur gelegen op de Maurits Zuid en gaat langs monumentale boomstructuren op de Maurits Noord. Na de verbinding mat de Eikenlaan gaat hij paralel aan de Nieuwe Kazernelaan richting N224.