De Parklaan ( Generaal Hacketlaan )

Sinds enige tijd is de projectwebsite parklaan.ede.nl live. Op deze website is de belangrijkste achtergrondinformatie en meest actuele nieuwsberichten rondom project Parklaan te vinden.

 De webcast van 1 december 2021 is terug te zien op  parklaan.ede.nl  

of klik hier op de volgende link https://youtu.be/MHQW63WAXWg 

Start aanleg 

De contouren van de Parklaan worden pijnlijk zichtbaar nu het kappen van bomen van start is gegaan. Voor half maart 2022 moeten de werkzaamheden zijn afgerond omdat dan het broedseizoen voor de vogels van start gaat.

Op dit moment wordt het zicht vanaf de Prins Mauritskazerne naar het andere kazerne terrein wel heel erg open, ook de het nieuwe appartementen complex in aanbouw is goed zichtbaar met vandaar een doorkijk naar de Largas bij complex de Kolonel.

Gelukkig is er ook nog een deel van de bomen gespaard, na heroverweging van plannen etc en heeft de firma van Gelder de toezegging gedaan niet te wachten met het planten van de meer dan 1000 nieuwe bomen tot de Parklaan gereed is.

De belangrijkste informatie kunt u vinden op de website parklaan.ede.nl (zonder www). Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Van Gelder is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Margreet Tonen: 06-51578620, mtonen@vangelder.com.

Ook vindt u informatie over de stand van zaken bij van Gelder op de volgende Link.

 

Aanleg Parklaan een aantal maanden vertraagd

De aanleg van de Parklaan loopt vertraging op. Dit komt door verschillende problemen die tijdens de voorbereiding en uitvoering naar voren zijn gekomen. Zo zijn er verschillende eekhoornnesten gevonden en moeten meerdere kabels en leidingen worden verlegd voordat de Parklaan aangelegd kan worden. Het gevolg is dat we niet in maart kunnen beginnen, maar waarschijnlijk pas over drie tot zes maanden.
 
Eekhoornnesten
Een van de problemen waar we op stuitten bij het kappen van de bomen, is de onverwachte aanwezigheid van eekhoornnesten in verschillende bomen in het gebied van de Parklaan. De eekhoorn is een beschermde diersoort. Daarom mogen ze niet verstoord worden in de periode waarin zij een nest hebben en jongen krijgen. De nesten zitten langs de Nieuwe Kazernelaan. Om die reden kunnen we de rest van de bomen tussen kazerneterrein Simon Stevin en de Nieuwe Kazernelaan op dit moment niet kappen. Dat kan pas weer na 1 augustus. Tot die tijd ligt het werk in dit gebied stil.
 
Kabels en leidingen
Op grote delen van de route van de Parklaan moeten ook kabels en leidingen worden verlegd. Deze verleggingen moeten plaatsvinden voordat de Parklaan aangelegd kan worden. Bijvoorbeeld omdat deze onder de toekomstige weg, fietspad of stoep komen te liggen. Helaas is hier vertraging in ontstaan, met als gevolg dat de Parklaan ook op deze plekken nog niet aangelegd kan worden. Het gaat om meerdere delen van de weg, waaronder de Edeseweg en Bennekomseweg. We hopen dat deze verleggingswerkzaamheden in april of mei van start gaan.
 
Archeologische opgravingen
Daarnaast zijn er archeologische vondsten in het zuidelijk deel van de Parklaan. Deze vondsten zijn inmiddels veiliggesteld, maar veroorzaakten wel enkele weken vertraging.

Tijdens archeologisch onderzoek langs de Bovenbuurtweg in Bennekom is prehistorisch aardewerk en een vuurstenen pijlpunt uit de Late Steentijd aangetroffen. Ook zijn er sporen gevonden die wijzen op huizen van rond het jaar nul en de Late Middeleeuwen. Ander voorbereidend onderzoek stuitte op restanten van een boerderij uit de 19e eeuw. 

 

Vervolg en informatiemarkt
Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact is van de verschillende vertragingen. Het is nog onduidelijk hoelang er precies niet gewerkt kan worden op de verschillende delen van de Parklaan. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om sneller te werken zodra dit weer kan op die delen. De komende weken en maanden wordt er alleen gewerkt op de delen waar dit wel mogelijk is. Zo gaat het onderzoek naar niet gesprongen explosieven door op plekken waar de bomen gekapt zijn en (ver)planten we een aantal bomen. Daarnaast wordt doorgewerkt aan de verplaatsing en renovatie van het Theehuis aan de Edeseweg.
 
De vertraging betekent dat ook de eerder aangekondigde informatiemarkt (weer) wordt uitgesteld. Zodra duidelijk is wanneer we de uitvoeringsplannen kunnen presenteren, delen we dat via parklaan.ede.nl en lokale media.

Het Theehuis

Het monumentale Theehuis van landgoed Hoekelum is verplaatst. Om precies te zijn is het 11,6 meter naar het noordwesten verschoven. De eveneens monumentale schuur, die erachter staat, blijft op zijn huidige plek staan.

De verplaatsing was noodzakelijk om ruimte te maken voor de nieuwe Parklaan. Om het Theehuis te kunnen behouden heeft de gemeente Ede eerder besloten het rijksmonument aan te kopen. Na de verplaatsing wordt het Theehuis gerestaureerd. Door deze verplaatsing kan er een veilig en breed fietspad worden aangelegd en worden de mogelijkheden verbeterd om de Parklaan veilig over te steken. 

De invloed van de aanleg van de Parklaan op de bewoners van de Kolonel vindt u hieronder visueel vastgelegd.

In grote stappen gaan we hieronder van Largas tot Largas .

We beginnen bij De Kolonel en eindigen na de aansluiting op de Eikenlaan.

Indicatie van traject vanaf De Kolonel, langs de Veluwse Proeftuin naar de Largas van de Eikenlaan.

De Largas aan de zuidzijde van De Kolonel gaat evenwijdig aan de stormbaan verlengd worden tot de volgende Largas welke op Maurits-zuid zal aansluiten.

Deze Largas is de oostelijke ingang van het Wereld Food Center.
De ligging is net voor de oude portiers accomodatie.

Verbinding oostelijke ingang WFC, langs het oude PMT gebouw richting de volgende Largas met verbindingen naar de Eikenlaan en Brigadelaan..

Deze Largas is verbonden met de Eikenlaan en de Brigadelaan en loopt paralel met de Nieuwe Kazernelaan richting de rotonde van de N224

Uitgangspunt voor de inrichting

De Parklaan krijgt het karakter van een ‘bosstraat’. De weg leidt door grote stukken groen en overbrugt significante hoogteverschillen. Hier is sprake van het toevoegen van een nieuwe weg. De Parklaan wordt aangelegd met een rijbaanindeling van twee rijbanen, elk met één rijstrook. De met bomen beplante middenberm en zijbermen variëren in breedte. Het fietsverkeer kan aan de noordzijde gebruik gaan maken van een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidzijde is dit soms in één richting en elders in twee richtingen. De bestemming verkeer is vrij breed in dit wegvak en beslaat de Parklaan van zijkant fietspad tot zijkant fietspad, en alle wegonderdelen daartussen. Bestaande hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. Met de landschappelijke inpassing moet rekening worden gehouden met zicht op de monumentale ensembles van de naastgelegen Maurits Kazerne. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn van ecologische betekenis. Ze verbinden de stads ecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden de groenstructuren aan weerszijde van de weg met elkaar verbonden. In de middenberm worden bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor diverse diersoorten, waaronder een aantal vleermuissoorten en onder de Parklaan wordt ter hoogte van het bosperceel een faunabuis voor kleine dieren aangelegd. Voor de zijbermen is de bestemming groen gebruikt. De Parklaan snijdt door een monumentale bomenstructuur gelegen op de Maurits Zuid en gaat langs monumentale boomstructuren op de Maurits Noord. Na de verbinding met de Eikenlaan gaat hij paralel aan de Nieuwe Kazernelaan richting N224.