World Food Center

VISIE OP WORLD FOOD CENTER

Nu de historische kazerneterreinen aan de oostkant van Ede niet meer gebruikt worden door Defensie, is het tijd om nieuwe invulling te geven aan deze gebieden die vaak verborgen parels in het groen zijn. Eén van die terreinen is het kazerneterrein Maurits-Zuid. Dit terrein verandert de komende jaren in het World Food Center, een levendig stadsgebied waar Food en Veluwe een hoofdrol krijgen.

DE WIJKEN VAN HET WORLD FOOD CENTER

Het gebied van het World Food Center is ongeveer 60 voetbalvelden groot. Het gedeelte waar woningbouw komt, wordt opgedeeld in diverse wijken. Van de 600 woningen die er in totaal ongeveer gaan komen, is de wijk De Veluwse Proeftuin de eerste waar woningen in verkoop komen.

GROEN RAAMWERK

Door het World Food Center lopen twee centrale evenwijdige assen. De ene as loopt van de Mauritskazerne en het ketelhuis naar het Sysseltse bos. De andere as loopt van de toegang tot station Ede-Wageningen via de Frisokazerne en de Stingerbol naar het Sysseltse bos. Deze assen verbinden de stad met de Veluwe. Haaks op de centrale assen komen vier lanen. Bestaande waardevolle groenstructuren worden onderdeel van de assen en lanen. Zo ontstaat er een groen raamwerk met daarbinnen wijken die gefaseerd ontwikkeld en bebouwd worden.

Oponthoud in de ontwikkeling

‘DE WORLD FOOD CENTER EXPERIENCE HEEFT GEEN GELDIGE NATUURVERGUNNING’

De World Food Center Experience (WFC Experience), die de gemeente Ede op de Edese Kazerneterreinen wil bouwen, heeft geen geldige natuurvergunning. Dit stelt de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) in een beroepsprocedure die zij heeft aangespannen bij de Raad van State.
De  gemeente heeft volgens de SME over het hoofd gezien dat de door de gemeente gebruikte natuurvergunning alleen betrekking heeft op woningbouw en niet op de negatieve gevolgen van de komst van de WFC Experience. Dat zijn bijvoorbeeld de toenemende verkeersdrukte die de verwachte 330.000 bezoekers per jaar zullen veroorzaken. De Parklaan die de gemeente Ede aanlegt is daarop niet berekend. Voor de N224 over de Ginkelse heide, die Ede ook als ontsluitingsweg ziet, geldt hetzelfde. Door de komst van het WFC Experience zullen de wildaanrijdingen op de N224 naar verwachting dan ook toenemen.

De plannen van de gemeente Ede lopen door de beroepsprocedure van de SME op zijn minst vertraging op. Het is natuurlijk lastig voor het college van burgemeester en wethouders om dit te moeten melden aan de gemeenteraad. Gelukkig heeft het college daar iets geniaals op gevonden: ze vertellen het gewoon niet aan de gemeenteraad.
 
De uitwerking van dit geniale plan zien we in een memo over de stand van zaken over de WFC Experience die het college aan de gemeenteraad van Ede heeft gestuurd. In dit memo, dat in de komende raadsvergadering van 30 juni wordt besproken, staat dat er op de planning een vertraging is van ruim drie maanden. Oorzaak is de noodzakelijke optimalisatie in het bouwontwerp aldus het memo. Niets meldt het memo over een vertraging door een beroepsprocedure bij de Raad van State over het mogelijk ontbreken van een geldige natuurvergunning.

Verwacht het college dan helemaal geen vertraging door de procedure van de SME? Het lijkt er op. Dat wordt echter moeilijk vol te houden. Het beroep van de SME dient 12 juli bij de Raad van State. Die doet op zijn vroegst binnen zes weken na die 12 juli uitspraak, maar dat kan ook nog langer duren. Veel langer zelfs als de Raad van State beslist dat er voor de WFC Experience inderdaad geen geldige natuurvergunning is.

Bron: https://ede.raadsinformatie.nl/document/11563052/1

Presentatie gemeente Ede voortgang WFC

Wat vindt je op het WFC

Van professionele indoor evenementlocaties tot unplugged ervaringen in de buitenlucht. Op het World Food Center vind je alle ingrediënten voor een unieke ervaring.

De Mauritskazerne 

World Food Center Experience, 

Beleef de wereld van voedsel

In 2023 opent de World Food Center Experience haar deuren op het World Food Center terrein. Deze thema-attractie over voedsel neemt de bezoeker mee op een persoonlijk avontuur. Mensen beleven hier de wereld die verscholen gaat achter ons dagelijks eten.

De Experience wil consumenten stimuleren om gezondere en duurzamere keuzes te maken en vooral te laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is.

De Stichting WFC Experiene is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de attractie. Benieuwd naar wat de Experience te bieden heeft?

Benieuwd waar de bouw van de Experience aan moet voldoen? En hoe de aanbouw van de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien? En aan welke randvoorwaarden het plan moet voldoen? Lees dan het bestemmingsplan van de World Food Center Experience. 

 

Detail info over bouwveld A, vindt u op de site Ede.nl/wfc

Informatie over het World Food Center vindt u op: worldfoodcenter.net

De ontwikkelingen zijn ook te volgen op Facebook en wel op : (1) World Food Center | Facebook 

 

Akoesticum

De rijksmonumentale Frisokazerne biedt 15 ruimtes die flexibel zijn in te delen. Uitgebreide overnachtingsfaciliteiten en een eigen catering met lokale producten. Akoesticum is de perfecte locatie voor (meerdaagse)trainingen, bijeenkomsten en evenementen met een cultureel tintje tot 700 personen.

https://www.akoesticum.org/ 

ARTBASE Ede

Wordt ook gevestigd in de Frisokazerne. Dit historische gebouw, in 2005 benoemd tot rijksmonument, bestaat uit een linker en rechtervleugel. In de rechtervleugel is sinds 2015 Akoesticum gevestigd. De linkervleugel van de Frisokazerne is bestemd voor een culturele invulling. Op deze plek moet ARTBASE Ede komen.

Er is een nieuw plan ontwikkeld voor de culturele invulling van de voormalige Frisokazerne. Onder de naam ARTBASE Ede komt er een multimediale tentoonstelling gericht op het leven van Helene Kröller-Müller, bezieling en kunst. Een beleving die uw zintuigen prikkelt en raakt.

Het museum is er natuurlijk nog niet. Op 3 juni 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de inhoud van plannen van het college en 8 juli 2021 gaven ze ook toestemming voor het financiële plan. Voordat we een ontwerp voor ARTBASE maken en starten met de uitvoering daarvan, gaan we fondsenwerven. Dat houdt in dat we onderzoeken welke partners financieel willen bijdragen. Als alles volgens plan verloopt kan ARTBASE Ede in 2024 haar deuren openen.

 

ROOTS voor START-UPS

De regio Foodvalley heeft er een unieke locatie voor startende ondernemers bij. In twee voormalige kazernegebouwen op het World Food Center terrein kunnen zij zich vestigen tegen zeer gunstige voorwaarden. De eerste bedrijven zijn inmiddels al ingetrokken. In totaal is er ruim 3.400 vierkante meter aan kantoor- en experimenteerruimte beschikbaar.

Roots biedt ruimte aan startups en scale-ups die actief zijn in agri en food, maar ook daarbuiten. De ligging naast NS station Ede-Wageningen, aan de rand van de Veluwe en te midden van alle activiteiten op het World Food Center terrein, maakt het een ideale locatie voor startende ondernemers.

Gebouwen 85 & 86

De gebouwen zijn voormalige barakken, die als woongebouwen dienden voor militairen. De gebouwen worden op termijn gesloopt om plaats te maken voor het WFC Hotel. Tot die tijd zijn de gebouwen in gebruik door start-ups en scale-ups. De kosten zijn laag en er is volop ruimte om te experimenteren. Een ideale plek om jouw bedrijf te starten en te groeien!

Meer info => Roots voor Startups - World Food Center

 De Appèlplaats - Outdoor

Gelegen tussen de kazernes is de oude Appèlplaats een mooie plek om kleine evenementen te organiseren.

De Stingerbol - Indoor

De bijzondere vorm van het gebouw zorgt ervoor dat hier veel mogelijk is. Van exposities tot bijeenkomsten. En van presentaties tot publieke debatten.

https://www.stingerbol.nl/ 

Smook en Smaak - Indoor/Outdoor

Bedrijven en particulieren kunnen een compleet arrangement boeken bij BBQ-concept Smook en Smaak op de Stormbaan. Hier geniet je met volle teugen van het buitenleven. Smook en Smaak is avontuurlijk, verbindend en relaxed.

https://www.smookensmaak.nl/ 

Stedenbouwkundige hoofdstructuur WFC als geheel

Bouwvelden in een landschappelijk raamwerk Verstedelijking van dit prachtige kazerneterrein grenzend aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk plan dat bestaande waarden integreert en nieuwe betekenis geeft. Het plan moet tegelijk flexibiliteit bieden omdat de ontwikkeling van het WFC langere tijd gaat duren. Er is daarom ontworpen aan een raamwerk met bouwvelden dat beide dingen doet: voor langere termijn samenhang en kwaliteit borgen én ruimte bieden aan ontwikkeling. Uniek is de landschappelijke, Veluwse uitstraling van het raamwerk. De profielen zijn ruim en groen en er wordt niet in geparkeerd. De hoofdontsluiting voor de auto is efficiënt in één lus opgelost, waardoor in de andere profielen het langzaam verkeer alle ruimte heeft. Door de langgerekte lanen is er altijd zicht op het bestaande hoge groen in de randen van het terrein. Het landschappelijk beeld dat hierdoor ontstaat, verzacht de confrontatie van gebouwen en functies en maakt een grote variatie mogelijk. De ruimte voor groen biedt tegelijk kansen voor voedselproductie en voedselbelevingen, waterinfiltratie, verkoeling en biodiversiteit.

Bouwveld A is nieuwbouw achter de Maurits kazerne, Bouwveld B is het ketelhuis, Bouwveld C nieuwbouw achter de Friso kazerne, Bouwveld K is de Gelderse Stadstuin, Bouwveld N is de Veluwse Proeftuin (fase 1,2 en 3) e.d.

Verdere info over de ontwikkeling van het voormalig kazerne terrein vindt u op :

 www.kazerneterreineninede.nl.

Uitbreiding Friso kazerne

Friso-ensemble,

Schakel tussen oud en nieuw Het kazerneplateau krijgt met de nieuwbouw een meerzijdige oriëntatie. Het heeft niet alleen maar een gezicht naar het westen, maar met de Experience en andere nieuwbouw ook accenten aan het centrale kazerneplein, de groene steilrand en de Parklaan. Voor dit bouwveld vormt de nieuwbouw straks een ensemble met de Frisokazerne én het legt de relatie met de ontwikkeling achter de steilrand. Het vormt een schakel tussen oud en nieuw.

Vier bedrijfsgebouwen met tuinen

Blikvanger op het terrein wordt ‘Gebouw 4’ met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter. Dit jaar begint de bouw en naar verwachting is het pand in mei 2022 opgeleverd. ‘Gebouw 4’ komt achter de monumentale Frisokazerne en krijgt een ontmoetingsfunctie op het World Food Center (WFC). Daar draait alles om voedsel en duurzaamheid. Over een paar jaar moet er een groot attractiepark komen op het terrein.Het ‘Gebouw 4’ bestaat grotendeels uit hout. ,,Dat maakt dit project uniek, want hoewel houtbouw iets meer ingeburgerd raakt, is het nog erg zeldzaam.

 60.000 vierkante meter bedrijfshuisvesting

 Naast ‘Gebouw 4’ verschijnen komend jaar nog drie kleinere kantoorgebouwen op het terrein. In totaal telt het WFC straks 60.000 vierkante meter aan bedrijfshuisvesting. Met dat aanbod moeten ook grote internationale bedrijven hun weg naar Ede vinden. Nu zijn nog vooral start-ups en middelgrote bedrijven druk in de weer op het terrein. ,,Momenteel vijftig en dat aantal groeit.

Type bedrijven,programma

De langgerekte blokken met veelzijdige oriëntatie maken verschillende types mogelijk. In één blok kunnen meerdere bedrijven naast elkaar komen, maar kan ook één bedrijf worden gevestigd. Het zoveel mogelijk collectief maken van voorzieningen zoals een inpandige fietsenberging maakt een efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Het aantal bvo is op basis van de proefverkaveling ca. 7.500 m2.

Details vindt u in het Beeld kwaliteitsplan C 

Beeldkwaliteitsplan-WFC-Bouwveld-C

Plannen in ontwikkeling

Er zijn plannen in ontwikkeling  bij de TEKA groep uit Barneveld voor de ontwikkeling van een restaurant in het voormalig ketelhuis.

In het plan van de gemeente Ede staat de locatie ook bekend als Bouwveld B op het WFC terrein.

Dit is gelegen voor de appelplaats, tussen de Maurits en Friso kazerne.

 

Meer weten :Herbestemming Ketelhuis te Ede - Hendriksen Projectmanagement (hpm-advies.nl)