Van kazerne naar woongebied.

De gemeente Ede heeft in 2010 een historische analyse gemaakt van de kazerne terreinen. 

Behalve een beschouwing van gebouwen kunt u ook een indruk op doen van de gebruikers.

Leeswijzer:

Het totale gebied is op te delen in vier kazernecomplexen, te weten Maurits-Zuid, Maurits-Noord, Elias Beeckman en Simon Stevin. Per deelgebied wordt de historische context uiteengezet. Vervolgens wordt de historische opbouw van het betreffende complex in kaart gebracht. Tot slot wordt de stedenbouwkundige verwerking van de historische opbouw weergegeven. De architectonische verwerking van de oudbouwen is een opgave die pas daarna, in nauwe afstemming met Monumentenzorg, tot stand is gekomen.

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p27/p2722/2722-019historische-analyse.pdf 

Platform Militaire Historie

Het Platform Militaire Historie Ede is gehuisvest in de voormalige hoefsmederij op de Arthur Koolkazerne. In dit militair-historisch informatiepunt wordt aan de hand van twee hoofdthema's, 'het Garnizoen Ede' en 'Ede tijdens WO2', de militaire geschiedenis van Ede gepresenteerd.

 

ADRESGEGEVENS

 

Platform Militaire Historie Ede
Verbindelaarsweg 100
6711 JD Ede

 

De uitgelezen plaats om het kennis te maken met de historie van uw woongebied.

Ga naar de volgende site en u zult onderstaande activiteiten daar aan treffen:

http://www.platformmhe.nl/mve.php 

Liever de natuur in.

Sysselt

De Sysselt is een uitgestrekt bosgebied ten oosten van Ede met daarin heidevelden en oude beplante stuifzanden. Er is een wildobservatiepost.

De Sysselt is een uitgestrekt, licht heuvelachtig bosgebied met enkele heideterreintjes. De huidige Sysselt maakte deel uit van het vroegere Moftbos, dat aan de hertogen van Gelre toebehoorde. Het strekte zich uit over de westelijke stuwwal van de Zuid Veluwe: van de Rijn tussen Wageningen en Renkum tot Ede en de Renkumse Beek. Van dit grote bos heeft Arnold (Hertog van Gelre in 1427) een deel afgestaan dat later bekend zou worden als de Sysselt. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft het terrein in 1967 gekocht. De voormalige brandstroken langs de spoorlijn werden al in 1954 van de staat overgenomen; hier dreigde ontginning tot bouwland, terwijl er zeldzame sprinkhanen, wespen, vlinders, spinnen en reptielen voorkomen. Wandelroute In het gebied is een rode wandelroute van 4,7 km uitgezet.

Toegankelijkheid

Het gebied is opengesteld voor wandelaars en fietsers op wegen en paden, van zonsopkomst tot zonsondergang.

De (onverharde) wandelroutes zijn minder geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Een goede wandelfolder van dit gebied kunt u hier downloaden

Wandel folder De sysselt