Jaarverslag 2021

Plan van Aanpak 2022

Schema van aftreden ALV 2022

Notulen ALV 2021

Notulen van digitaal gehouden ALV

Jaarverslag BVK 2020

Overzicht van activiteiten van de BVK in 2020.

Plan van aanpak BVK 2021

Uiteenzetting wat de Belangen Vereniging van de Kolonel in 2021 verwacht te gaan doen.

Notulen ALV 2020

Notulen Algemene Ledenvergadering 4-2-2020

Notulen oprichtingsvergadering 09 maart 2019

Presentatie oprichtingsvergadering.

Meest gelukkige inwoners van Ede

Op de juiste wijze een klacht indienen