Woensdag 10 juli heeft het Projectteam Parklaan een zeer uitgebreide voorlichting gegeven over de aanleg van de Parklaan. De belangstelling van de leden was boven verwachting en een bevestiging dat wij als bestuur een juiste keuze hebben gemaakt om dit te organiseren.

De avond was opgebouwd in drie blokken:

- Presentatie door het projecteam

- Algemene vragen bestuur BVK

- Vragen leden

Het bestuur heeft met het projectteam afgesproken dat er een verdere inventarisatie wordt gemaakt van de openstaande vragen en dat deze ter beantwoording worden voorgelegd aan het projectteam. Als leden nog aanvullende vragen hebben dan kunnen jullie deze indienen bij het bestuur. Om de slagkracht te verhogen is het verstandig om dit gecoördineerd te doen.

Onderaan deze pagina ( scrolen ) vinden jullie een document met vragen en antwoorden.

Je kunt ook naar de website van de Parklaan voor volledige informatie:

parklaan.ede.nl 

Het bestuur 

Vragenlijst BVK en beantwoording