De Klinkenbergerweg is een belangrijke weg die het zuiden van Ede verbindt met het centrum. Er is veel verkeer op de weg en dat veroorzaakt op een aantal plekken overlast. Bewoners hebben daar al jaren last van.

Wanneer de Parklaan klaar is, hoeft een deel van het verkeer niet meer over de Klinkenbergerweg. Tegelijkertijd wordt de Stationsweg een fietsstraat, waardoor verkeer zoals auto’s, bussen en vrachtwagens zullen uitwijken naar de Klinkenbergerweg. Daardoor blijft het alsnog druk op de weg.

Om de Klinkenbergerweg rustiger te maken en overlast te verminderen, zijn maatregelen nodig. Een bureau heeft onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen. Samen met de bewoners zijn we gekomen tot een aantal maatregelen die we de komende jaren gaan nemen.

De werkzaamheden om de maatregelen uit te voeren verdelen we in drie delen:

Deel 1 - in 2022:

 • Waar dat mogelijk is halen we stoeptegels weg. Daar komt (bloemrijk) gras voor terug.
 • De oversteek bij Belvédère wordt beter zichtbaar. Dit doen we door het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen en waarschuwingslichten.
 • We verruimen de tijden bij de verkeerslichten bij de Eikenlaan en de Ericalaan zeven dagen per week tot 22:00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor veiliger oversteken.
 • Met de brandweer en ambulance werken we aan een drukknop op de kazerne. Daarmee kun ze bij spoed de verkeerslichten op de Klinkenbergerweg op rood zetten.

Deel 2 - na opening van het noordelijke deel van de Parklaan (2023):

 • Weghalen opstelstroken bij zuidkant van de kruising Klinkenbergerweg-Berkenlaan. Zo is er minder ruimte voor verkeer. De ingang van de buurt wordt groen ingericht.
 • De oversteek bij Belvédère krijgt een verhoogd plateau. Vlakbij de oversteek komen bushaltes. Bussen stoppen op de rijbaan.
 • Op het kruispunt met de Ericalaan komt een rotonde. Zo krijgen fietsers en voetgangers voorrang, zijn er minder rijen met wachtend verkeer en rijdt verkeer rustiger.
 • Er komen bushaltes tussen het kruispunt met de Ericalaan en het kruispunt met de Eikenlaan. De bussen stoppen op een aparte strook.
 • Op het kruispunt met de Breelaan komt een verhoogd plateau. Dit remt verkeer af en oversteken voor voetgangers wordt hier makkelijker.
 • Bij het kruispunt met de Arnhemseweg halen we aan de noordzijde en zuidzijde de korte opstelstroken weg. Hier komt beplanting voor terug.
 • We passen de verkeerslichten op de route Klinkenbergerweg - Raadhuisstraat aan, zodat verkeer vooral de Parklaan zal gebruiken om op hun bestemming te komen.

Deel 3 - na het vertrek van de brandweer:

 • Als de verkeersdrukte gedaald is, kan het verkeerslicht bij de Eikenlaan ook weg. Er komt dan een voorrangsweg die afbuigt naar de Parklaan toe: vanaf de rotonde Ericalaan naar de eikenlaan.
 • Ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, kan een oversteekplaats met middeneiland komen voor voetgangers. Zo is de Klinkenbergerweg makkelijker en veiliger over te steken. Deze maatregel onderzoeken we verder wanneer duidelijk is wat op de plek van de brandweer komt.

Meer informatie vindt u op : Klinkenbergerweg | Gemeente Ede 

Detail plattegronden vindt u hier:

Deel deze pagina