Buurt Comite Prins Maurits Kazerne

Het oude kazerne terrein wordt steeds meer omgevormd tot een woonwijk. 

Op een aantal vlakken is er echter nog een hele ontwikkeling gaande wat mogelijk invloed heeft op de levenssfeer in de wijk.

De gemeente Ede heeft echter in het verleden al veel vast gelegd in ontwikkelingsplannen zodat de huidige bewoners middels belangen verenigingen een beperkte invloed kunnen uitoefenen.

De wijk Prins Maurits Kazerne valt onder Ede -Oost waar de ABEO actief is.  Deze Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden.  

Met een afgevaardigde van de ABEO als adviseur is er in de wijk een Buurtcomite opgericht om de belangen van de wijk meer onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Dit comite met daaronder een 4-tal werkgroepen op het gebied van Groen, Buurtactiviteiten, Verkeer en Veiligheid en Zwerfafval is samengesteld uit bewoners uit de wijk. Deze werkgroepen werken allen op hun werk gebied voorstellen en aanpassingen uit ism derden en toetsen dit in de wijk via een mailing-lijst van 220 geabonneerden.

Contact opnemen met het buurtcomite kunt u via het mailadres

Info over dit comite vindt u op de site : 

Wilt u een indicatie van de wijk, bekijk hier dan onze foto collage: 

Buurt info App

Er is een info App voor de buurt Prins Maurits Kazerne.

U kunt snel zien of er nieuws is over onze buurt, u vindt er snel een weg naar de gemeente en langzamerhand vullen we de App met info over de bedrijven in onze buurt.

Via de QR code of de link opent u de App in uw browser en via het menu in het browserscherm zet u hem in het begin scherm.

Dit is de link naar de App: https://numerous-look-3581.glideapp.io/ 

Wat gebeurt er in de wijk "Prins Maurits Kazerne"

U woont op een voormalig kazerneterrein waar de komende jaren gebouwd wordt. Een wijk in opbouw waarin gewoond en gebouwd wordt naast elkaar. Dat is voor u niet altijd gemakkelijk. De gemeente probeeert waar mogelijk rekening te houden met deze (tijdelijke, maar wel langdurige) situatie. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp van de melding, met een van de onderstaande instanties of personen contact opnemen.

Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties:

Tijdens kantooruren kunt u ook terecht bij de directievoerders kazerneterreinen via het centrale nummer van gemeente Ede 14 0318 :

  • Simon Stevin kazerne, Elias Beeckman kazerne en Prins Maurits kazerne (Maurits Noord): Victor Waterreus
  • WFC (Maurits Zuid): Raimond Simons

Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of 

Onveilige situaties op openbare wegen.

  • Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de directievoerders kazerneterreinen.
  • Buiten kantooruren kunt u terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of 

Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of 

Meldingen tijdens werktijden bij directievoerders kazerneterreinen of 

Inrichtingsplan Prins Maurits Kazerne

Prins Maurits Kazerne is een unieke wijk waarin monumentale gebouwen en nieuwbouw naast elkaar bestaan. Dit vraagt ook om een uniek inrichtingsplan. De geschiedenis van het gebied geeft volop inspiratie voor de inrichting van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar een dressuurbak op het Drafveld. Maar ook het hergebruik van bestrating die eerder ook al rondom de kazernegebouwen lag. Verder is de gedeelde ruimte tussen de voormalige stallen en de Van Essen- en Arthur Koolkazerne, de zogenaamde ‘shared space’, een belangrijk onderdeel van het plan.

Inrichtingsplan_openbare_ruimte_Maurits_Noord

Voortgang uitvoering


Fase 4 Maurits Noord: Datum van uitvoering is onbekend.

De vierde en laatste fase betreft de aanleg van het overige openbaar gebied. Dit betreft de volgende gebieden:

  • Bergansiuslaan ten oosten van de Bergansiuskazerne;
  • Het gebied ten zuiden van het sociaal pension, ook wel het Van Essenkwartier genoemd;
  • De oostzijde van de Nieuwe kazernelaan;
  • Het oostelijke en noordelijke gedeelte van de Verbindelaarsweg;
  • De oostzijde van de Kolonel (locatie bouwdepot/ketenterrein);

Actuele status vindt u op de site:


Deel deze pagina