De Parklaan ( Generaal Hacketlaan )

Sinds enige tijd is de projectwebsite parklaan.ede.nl live. Op deze website is de belangrijkste achtergrondinformatie en meest actuele nieuwsberichten rondom project Parklaan te vinden.

 De webcast van 1 december 2021 is terug te zien op  parklaan.ede.nl  

of klik hier op de volgende link https://youtu.be/MHQW63WAXWg 

Start aanleg 

Het project de Parklaan is opgedeeld in drie delen: noord (rotonde N224 tot World Food Center), midden (Klinkenbergerweg tot Hoekelumse Eng) en zuid (Hoekelumse Eng tot de Poortwachter). De aanlegwerkzaamheden beginnen in het noordelijke gedeelte. Daar starten we half oktober.

De werkzaamheden in het noordelijk deel de komende maanden vinden plaats op terrein waar (nog) geen weg is. Daardoor blijft hinder door omrijden zoveel mogelijk beperkt. Wel verwachten we dat de Nieuwe Kazernelaan ter hoogte van de oude Pizza & Pizza een aantal dagen moet worden afgesloten vanwege rioolwerkzaamheden. Mocht dit het geval zijn, dan communiceren we dat via vooraankondigingsborden en onze website parklaan.ede.nl

Vinden er werkzaamheden plaats waar omwonenden hinder van kunnen ervaren, dan informeert de aannemer hen daarover minimaal twee weken van tevoren.

De belangrijkste informatie kunt u vinden op de website parklaan.ede.nl (zonder www). Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Van Gelder is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Margreet Tonen: 06-51578620, mtonen@vangelder.com.

Ook vindt u informatie over de stand van zaken bij van Gelder op de volgende Link.

Hoe verder

De vertraging heeft gevolgen voor de planning van de aanleg. We verwachten op dit moment dat de gehele Parklaan in het tweede kwartaal van 2024 is aangelegd. Het noordelijke deel van de Parklaan is waarschijnlijk al eerder klaar, in het derde kwartaal van 2023. Dit gedeelte kan vanaf de oplevering gelukkig al direct worden gebruikt. 


Inmiddels is de firma Van Gelder gestart met de aanleg van het riool in de Parklaan en andere werkzaamheden. 

In het nieuwe jaar gaan zij dan verder met de daadwerkelijke aanleg van de verharding op de nieuwe weggedeelten. Zij verwachten begin volgend jaar de Nieuwe Kazernelaan tussen de Eikenlaan en de Kazernelaan-Verbindelaarsweg voor langere tijd te moeten afsluiten voor doorgaand verkeer.Om de bewoners van de wijk Prins Maurits Kazerne toch twee toegangen en uitgangen te geven zullen zij dan de Bergansiuslaan ter hoogte van De Kolonel openstellen voor verkeer.


 

Vanaf 3e week januari 2023 is het de bedoeling om de afsluiting van de Bergansiuslaan  te verwijderen.


Voor de verkeersveiligheid van het fietsverkeer en voor de spelende kinderen in het Bospark, werkt de gemeente Ede maatregelen uit

Het zuidelijk deel (tussen de Hoekelumse Eng en de A12) is naar verwachting ook in 2023 gereed. Omdat het middendeel dan nog niet klaar is, kan het zuidelijk deel nog niet meteen volledig gebruikt worden. Dit zou tot te veel opstoppingen leiden op de Edeseweg. Het middendeel (Klinkenbergerweg - Hoekelumse Eng) is als laatste klaar, naar verwachting in het voorjaar van 2024. Zodra dat gereed is, kan de hele Parklaan zo snel mogelijk gebruikt worden door het verkeer tussen Ede-Oost en de A12.

De invloed van de aanleg van de Parklaan op de bewoners van de Kolonel vindt u hieronder visueel vastgelegd.

In grote stappen gaan we hieronder van Largas tot Largas .

We beginnen bij De Kolonel en eindigen na de aansluiting op de Eikenlaan.

Indicatie van traject vanaf De Kolonel, langs de Veluwse Proeftuin naar de Largas van de Eikenlaan.

Indicatie van traject vanaf De Kolonel, langs de Veluwse Proeftuin naar de Largas van de Eikenlaan.

De Largas aan de zuidzijde van De Kolonel gaat evenwijdig aan de stormbaan verlengd worden tot de volgende Largas welke op Maurits-zuid zal aansluiten.

De Largas aan de zuidzijde van De Kolonel gaat evenwijdig aan de stormbaan verlengd worden tot de volgende Largas welke op Maurits-zuid zal aansluiten.

Deze Largas is de oostelijke ingang van het Wereld Food Center.
De ligging is net voor de oude portiers accomodatie.

Deze Largas is de oostelijke ingang van het Wereld Food Center.
De ligging is net voor de oude portiers accomodatie.

Verbinding oostelijke ingang WFC, langs het oude PMT gebouw richting de volgende Largas met verbindingen naar de Eikenlaan en Brigadelaan..

Verbinding oostelijke ingang WFC, langs het oude PMT gebouw richting de volgende Largas met verbindingen naar de Eikenlaan en Brigadelaan..

Deze Largas is verbonden met de Eikenlaan en de Brigadelaan en loopt paralel met de Nieuwe Kazernelaan richting de rotonde van de N224

Deze Largas is verbonden met de Eikenlaan en de Brigadelaan en loopt paralel met de Nieuwe Kazernelaan richting de rotonde van de N224

Uitgangspunt voor de inrichting

De Parklaan krijgt het karakter van een ‘bosstraat’. De weg leidt door grote stukken groen en overbrugt significante hoogteverschillen. Hier is sprake van het toevoegen van een nieuwe weg. De Parklaan wordt aangelegd met een rijbaanindeling van twee rijbanen, elk met één rijstrook. De met bomen beplante middenberm en zijbermen variëren in breedte. Het fietsverkeer kan aan de noordzijde gebruik gaan maken van een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidzijde is dit soms in één richting en elders in twee richtingen. De bestemming verkeer is vrij breed in dit wegvak en beslaat de Parklaan van zijkant fietspad tot zijkant fietspad, en alle wegonderdelen daartussen. Bestaande hoogteverschillen worden zoveel mogelijk benut en worden zichtbaar in de midden- en zijbermen. Met de landschappelijke inpassing moet rekening worden gehouden met zicht op de monumentale ensembles van de naastgelegen Maurits Kazerne. De groenstructuren aan weerszijden van de Parklaan zijn van ecologische betekenis. Ze verbinden de stads ecologische structuur met de Veluwe. Via de bermen worden de groenstructuren aan weerszijde van de weg met elkaar verbonden. In de middenberm worden bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor diverse diersoorten, waaronder een aantal vleermuissoorten en onder de Parklaan wordt ter hoogte van het bosperceel een faunabuis voor kleine dieren aangelegd. Voor de zijbermen is de bestemming groen gebruikt. De Parklaan snijdt door een monumentale bomenstructuur gelegen op de Maurits Zuid en gaat langs monumentale boomstructuren op de Maurits Noord. Na de verbinding met de Eikenlaan gaat hij paralel aan de Nieuwe Kazernelaan richting N224.

Deel deze pagina