Deel deze pagina

World Food Center

VISIE OP WORLD FOOD CENTER

Nu de historische kazerneterreinen aan de oostkant van Ede niet meer gebruikt worden door Defensie, is het tijd om nieuwe invulling te geven aan deze gebieden die vaak verborgen parels in het groen zijn. Eén van die terreinen is het kazerneterrein Maurits-Zuid. Dit terrein verandert de komende jaren in het World Food Center, een levendig stadsgebied waar Food en Veluwe een hoofdrol krijgen.

DE WIJKEN VAN HET WORLD FOOD CENTER

Het gebied van het World Food Center is ongeveer 60 voetbalvelden groot. Het gedeelte waar woningbouw komt, wordt opgedeeld in diverse wijken. Van de 600 woningen die er in totaal ongeveer gaan komen, zijn de wijken De Veluwse Proeftuin en de Gelderse stadstuin  waar de eerste woningen gebouwd worden.

Meer weten van beide kijk dan elders op de site.

GROEN RAAMWERK

Door het World Food Center lopen twee centrale evenwijdige assen. De ene as loopt van de Mauritskazerne en het ketelhuis naar het Sysseltse bos. De andere as loopt van de toegang tot station Ede-Wageningen via de Frisokazerne en de Stingerbol naar het Sysseltse bos. Deze assen verbinden de stad met de Veluwe. Haaks op de centrale assen komen vier lanen. Bestaande waardevolle groenstructuren worden onderdeel van de assen en lanen. Zo ontstaat er een groen raamwerk met daarbinnen wijken die gefaseerd ontwikkeld en bebouwd worden.

OPONTHOUD IN ONTWIKKELING.

WORLD FOOD CENTER EXPERIENCE NOG GEEN GELDIGE NATUURVERGUNNING ?

De Raad van State heeft woensdag 28 december uitspraak gedaan in een beroepsprocedure van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede tegen het bestemmingsplan van de World Food Experience.

Helaas heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed onderbouwd heeft en dat het bestemmingsplan vernietigd wordt.

Dat betekent voor nu dat de Experience nog niet kan starten met de bouw.

Of en wanneer de bouw van de Experience wel door kan gaan, is onzeker.

De Stichting WFC Experience staat nauw in contact met de gemeente Ede die de komende periode zal gebruiken om te onderzoeken wat dit precies betekent voor de World Food Experience.


Hier vindt u de uitspraak van de Raad van State :

                                                                 Uitspraak 202200721/1/R4 - Raad van State 


Veel organisaties in Nederland zetten zich al in voor een gezondere generatie en een duurzamer voedselsysteem. Bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, voedseleducatie en bewustwording. De World Food Experience is daarop een belangrijke aanvulling met de unieke voedselbeleving die jongeren enthousiasmeert om zich te verdiepen in de wereld achter hun eten.


Een indicatie van wat wij voor ogen hebben vindt u hieronder.

Informatie over het World Food Center vindt u op: worldfoodcenter.net

Presentatie gemeente Ede voortgang WFC


De Mauritskazerne

(Bouwveld A van het WFC)

World Food Center Experience,

Beleef de wereld van voedselVan professionele indoor evenementlocaties tot unplugged ervaringen in de buitenlucht. Op het World Food Center vind je alle ingrediënten voor een unieke ervaring.

In 2025 opent de World Food Center Experience haar deuren op het World Food Center terrein. Deze thema-attractie over voedsel neemt de bezoeker mee op een persoonlijk avontuur. Mensen beleven hier de wereld die verscholen gaat achter ons dagelijks eten.

De Experience wil consumenten stimuleren om gezondere en duurzamere keuzes te maken en vooral te laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is.

De Stichting WFC Experiene is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de attractie. Benieuwd naar wat de Experience te bieden heeft?

Benieuwd waar de bouw van de Experience aan moet voldoen? En hoe de aanbouw van de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien? En aan welke randvoorwaarden het plan moet voldoen? Lees dan het bestemmingsplan van de World Food Center Experience. 

Detail info over bouwveld A, vindt u op de site Ede.nl/wfc

De ontwikkelingen zijn ook te volgen op Facebook en wel op : (1) World Food Center | Facebook 

Wat vindt je nu en straks nog meer op het WFC terrein.


Aansluiting per fiets van het WFC naar de snelfiets route Ede-Wageningen.


Om het terrein goed te ontsluiten vanaf de snelfietsroute Ede Centrum – Wageningen gaat de gemeente Ede een fietsbrug realiseren. Deze brug is te bereiken vanaf het plein tussen de Mauritskazerne en de Frisokazerne, hij gaat over de Klinkenbergerweg heen en eindigt op het Noordplein en de Stationsweg. De voetgangerstunnel onder het huidige station, waarmee je op dit moment nog naar de perrons loopt, wordt na het gereedkomen van het nieuwe station een fietstunnel. Zo fiets je eenvoudig van en naar het centrum van Ede, Bennekom en Wageningen of de wijken Maandereng en de Rietkampen. De fietsbrug komt precies in de symmetrische as tussen de Maurits- en Frisokazerne, waardoor de historische hoofdstructuur weer deels wordt hersteld.De Stormbaan.


De militaire stormbaan wordt in oude luister herstelt.

Er is onderzocht hoe we de oude elementen veilig bruikbaar kunnen maken. Het is nu nog gevaarlijk daar; veel beton en steen met scherpe randen. En je kunt er van grote hoogte vallen. Een speciaal bureau heeft gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande objecten weer veilig bruikbaar te maken. Recent is er geld vrijgemaakt voor dit project, het gaat dus echt gebeuren! Als het meezit wordt dit najaar gestart met het opknappen van de stormbaan.

De baan wordt een openbare sportvoorziening, voornamelijk voor omwonenden.

Daarnaast kan het ook gebruikt gaan worden voor kleinschalige evenementen. Het leuke is dat we in de bosrand wat voedselaccenten willen plaatsen, die eetbaar zijn. Enerzijds om de natuur te herstellen, anderzijds om bij live cooking op het terrein eetbare blad of vruchten te kunnen plukken. Denk hierbij aan bladeren die smaken naar uiensoep, blad waar je thee van kunt zetten of eetbare vruchten als braam en hazelnoot. Ze vormen overigens niet alleen voor mensen een bron van voedsel, ook voor vogels zullen ze interessant zijn.”

Smook en Smaak - Indoor/Outdoor

Bedrijven en particulieren kunnen een compleet arrangement boeken bij BBQ-concept Smook en Smaak op de Stormbaan. Hier geniet je met volle teugen van het buitenleven. Smook en Smaak is avontuurlijk, verbindend en relaxed.

Het Akoesticum

De rijksmonumentale Frisokazerne biedt 15 ruimtes die flexibel zijn in te delen. Uitgebreide overnachtingsfaciliteiten en een eigen catering met lokale producten. Akoesticum is de perfecte locatie voor (meerdaagse)trainingen, bijeenkomsten en evenementen met een cultureel tintje tot 700 personen.

ARTBASE Ede

Wordt ook gevestigd in de Frisokazerne. Dit historische gebouw, in 2005 benoemd tot rijksmonument, bestaat uit een linker en rechtervleugel. In de rechtervleugel is sinds 2015 Akoesticum gevestigd. De linkervleugel van de Frisokazerne is bestemd voor een culturele invulling. Op deze plek moet ARTBASE Ede komen.

Er is een nieuw plan ontwikkeld voor de culturele invulling van de voormalige Frisokazerne. Onder de naam ARTBASE Ede komt er een multimediale tentoonstelling gericht op het leven van Helene Kröller-Müller, bezieling en kunst. Een beleving die uw zintuigen prikkelt en raakt.

Het museum is er natuurlijk nog niet. Op 3 juni 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de inhoud van plannen van het college en 8 juli 2021 gaven ze ook toestemming voor het financiële plan. Voordat we een ontwerp voor ARTBASE maken en starten met de uitvoering daarvan, gaan we fondsenwerven. Dat houdt in dat we onderzoeken welke partners financieel willen bijdragen. Als alles volgens plan verloopt kan ARTBASE Ede in 2024 haar deuren openen.

ROOTS voor START-UPS

De regio Foodvalley heeft er een unieke locatie voor startende ondernemers bij. In twee voormalige kazernegebouwen op het World Food Center terrein kunnen zij zich vestigen tegen zeer gunstige voorwaarden. De eerste bedrijven zijn inmiddels al ingetrokken. In totaal is er ruim 3.400 vierkante meter aan kantoor- en experimenteerruimte beschikbaar.

Roots biedt ruimte aan startups en scale-ups die actief zijn in agri en food, maar ook daarbuiten. De ligging naast NS station Ede-Wageningen, aan de rand van de Veluwe en te midden van alle activiteiten op het World Food Center terrein, maakt het een ideale locatie voor startende ondernemers.

Gebouwen 85 & 86

De gebouwen zijn voormalige barakken, die als woongebouwen dienden voor militairen. De gebouwen worden op termijn gesloopt om plaats te maken voor het WFC Hotel. Tot die tijd zijn de gebouwen in gebruik door start-ups en scale-ups. De kosten zijn laag en er is volop ruimte om te experimenteren. Een ideale plek om jouw bedrijf te starten en te groeien!

De Stingerbol - Indoor

De bijzondere vorm van het gebouw zorgt ervoor dat hier veel mogelijk is. Van exposities tot bijeenkomsten. En van presentaties tot publieke debatten.

Stedenbouwkundige hoofdstructuur WFC als geheel

Bouwvelden in een landschappelijk raamwerk Verstedelijking van dit prachtige kazerneterrein grenzend aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk plan dat bestaande waarden integreert en nieuwe betekenis geeft. Het plan moet tegelijk flexibiliteit bieden omdat de ontwikkeling van het WFC langere tijd gaat duren. Er is daarom ontworpen aan een raamwerk met bouwvelden dat beide dingen doet: voor langere termijn samenhang en kwaliteit borgen én ruimte bieden aan ontwikkeling. Uniek is de landschappelijke, Veluwse uitstraling van het raamwerk. De profielen zijn ruim en groen en er wordt niet in geparkeerd. De hoofdontsluiting voor de auto is efficiënt in één lus opgelost, waardoor in de andere profielen het langzaam verkeer alle ruimte heeft. Door de langgerekte lanen is er altijd zicht op het bestaande hoge groen in de randen van het terrein. Het landschappelijk beeld dat hierdoor ontstaat, verzacht de confrontatie van gebouwen en functies en maakt een grote variatie mogelijk. De ruimte voor groen biedt tegelijk kansen voor voedselproductie en voedselbelevingen, waterinfiltratie, verkoeling en biodiversiteit.

Bouwveld A is nieuwbouw achter de Maurits kazerne, Bouwveld B is het ketelhuis, Bouwveld C nieuwbouw achter de Friso kazerne, Bouwveld K is de Gelderse Stadstuin, Bouwveld N is de Veluwse Proeftuin (fase 1,2 en 3) e.d.

Verdere info over de ontwikkeling van het voormalig kazerne terrein vindt u op :

Uitbreiding Friso kazerne

Friso-ensemble,

Schakel tussen oud en nieuw Het kazerneplateau krijgt met de nieuwbouw een meerzijdige oriëntatie. Het heeft niet alleen maar een gezicht naar het westen, maar met de Experience en andere nieuwbouw ook accenten aan het centrale kazerneplein, de groene steilrand en de Parklaan. Voor dit bouwveld vormt de nieuwbouw straks een ensemble met de Frisokazerne én het legt de relatie met de ontwikkeling achter de steilrand. Het vormt een schakel tussen oud en nieuw.

Vier bedrijfsgebouwen met tuinen

Blikvanger op het terrein wordt ‘Gebouw 4’ met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter. Dit jaar begint de bouw en naar verwachting is het pand in mei 2022 opgeleverd. ‘Gebouw 4’ komt achter de monumentale Frisokazerne en krijgt een ontmoetingsfunctie op het World Food Center (WFC). Daar draait alles om voedsel en duurzaamheid. Over een paar jaar moet er een groot attractiepark komen op het terrein.Het ‘Gebouw 4’ bestaat grotendeels uit hout. ,,Dat maakt dit project uniek, want hoewel houtbouw iets meer ingeburgerd raakt, is het nog erg zeldzaam.

 60.000 vierkante meter bedrijfshuisvesting

 Naast ‘Gebouw 4’ verschijnen komend jaar nog drie kleinere kantoorgebouwen op het terrein. In totaal telt het WFC straks 60.000 vierkante meter aan bedrijfshuisvesting. Met dat aanbod moeten ook grote internationale bedrijven hun weg naar Ede vinden. Nu zijn nog vooral start-ups en middelgrote bedrijven druk in de weer op het terrein. ,,Momenteel vijftig en dat aantal groeit.

Type bedrijven,programma

De langgerekte blokken met veelzijdige oriëntatie maken verschillende types mogelijk. In één blok kunnen meerdere bedrijven naast elkaar komen, maar kan ook één bedrijf worden gevestigd. Het zoveel mogelijk collectief maken van voorzieningen zoals een inpandige fietsenberging maakt een efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Het aantal bvo is op basis van de proefverkaveling ca. 7.500 m2.

Details vindt u in het Beeld kwaliteitsplan C 

Beeldkwaliteitsplan-WFC-Bouwveld-C

Plannen in ontwikkeling

Er zijn plannen in ontwikkeling  bij de TEKA groep uit Barneveld voor de ontwikkeling van een restaurant in het voormalig ketelhuis.

In het plan van de gemeente Ede staat de locatie ook bekend als Bouwveld B op het WFC terrein.

Dit is gelegen voor de appelplaats, tussen de Maurits en Friso kazerne.