Onder bovenstaande tabbladen staan de notulen en de presentatie van de oprichtingsvergadering. Tevens de notulen van de ALV's van de opeenvolgende jaren, de statuten, het huishoudelijkreglement en het plan van aanpak 2019. 

Bestuur BVK