Huurverhoging vrije sector in 2023 maximaal 4,1%

Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), de zogenoemde Wet Nijboer is de jaarlijkse huurstijging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten vanaf 1 mei 2021 voor een periode van drie jaar beperkt tot een maximum. Doel van die wet is huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. De maximale jaarlijkse huurprijsverhoging is in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgelegd en gesteld op inflatie + 1 procentpunt.

 

In verband met de in 2022 fors gestegen inflatie wordt voor 2023 met dit wetsvoorstel artikel 10, derde lid van Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte aangevuld. Kern van de wijziging is dat indien de loonontwikkeling lager is dan de inflatie, er wordt afgeweken van de systematiek waarin de maximaal toegestane jaarlijkse huurprijsverhoging gelijk is aan inflatie + 1 procentpunt; in plaats daarvan geldt dan dat de maximaal toegestane jaarlijkse huurprijsverhoging gelijk is aan de loonontwikkeling + 1 procentpunt.

De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector.

 

Van zelfsprekend zal Vesteda in het voorjaar met een voorstel tot verhoging te komen en zullen wij onze actie in overleg met de bewoners daarop afstemmen.

Deel deze pagina