Markt informatie vrije sector huur

Op deze pagina vindt u de nieuwste cijfers van de NVM over de vrije sector huurmarkt.

Deze cijfers worden elk kwartaal bijgewerkt.

Huurmarktcijfers (vrije sector) | De NVM heeft actuele cijfers van de huurwoningmarkt in Nederland. | NVMMarkt informatie

NVM en VGM NL maken de nieuwste kwartaalcijfers  (4e kw 2022 )transactiedata vrije sector huurwoningen bekend.

Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, 80% van alle transacties,
is in het vierde kwartaal 2022 gestegen met +6,6% ten opzichte van het derde kwartaal 2022. Er is nu voorhet tweede kwartaal op rij sprake van een toename in het aantal huurtransacties. De gemiddelde prijsdaling in het vierde kwartaal van alle huurtransacties totaal komt in vergelijking met het derde kwartaal uit op -1,6%. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 is er nog wel een lichte stijging van +0,5%. Wat de prijsdaling deels verklaart is dat er in verhouding meer (per m² goedkopere) woonhuizen zijn verhuurd dan (per m² duurdere) appartementen. Daarnaast is ondanks een lichte afname in het aantal verhuringen van nieuwbouw in dat segment de huurprijs duidelijk harder gedaald dan in de bestaande bouw. De prijsdaling bij nieuwbouw bedroeg -5,1%, de daling in de bestaande bouw bedroeg slechts -0,2%

Vierkante meterprijs daalt
Wat opvalt is dat de vierkante meterprijsontwikkeling in de afgelopen drie maanden lager was dan in Q3 2022. De prijs daalde van Q3 naar Q4 en die komt bijna volledig op het conto van transacties van woonhuizen. De gemiddelde prijs daalde dit kwartaal bij de verhuring van woonhuizen met -1,7% naar € 11,24. De gemiddelde vierkante meterprijs van appartementen daalde slechts met -0,3% naar € 16,02 per m².
De vierkante meterprijs van alle verhuurde woningen ligt dit kwartaal 1,6% lager dan een kwartaal geleden en komt uit op een gemiddelde van € 14,70 per m².


Belangrijkste landelijke ontwikkelingen:
• Ook dit kwartaal laat een stijging in het aantal transacties in het kale huursegment zien.
• De vierkante meterprijs van verhuurde woningen ligt dit kwartaal +0,5% hoger dan een  jaar geleden; de vierkante meterprijs van verhuurde woonhuizen steeg (met +4,0%) naar € 11,24 per m² en die van appartementen (met +1,7%) naar € 16,02 per m².
• Wat bijdraagt aan de lichte prijsdaling is dat er minder relatief duurdere appartementen zijn verhuurd en meer -goedkopere- woonhuizen. Het aandeel nieuwbouw in de totale verhuur neemt iets af.
• De vierkante meterprijzen van verhuurde nieuwbouwwoningen zijn dit kwartaal gezakt van € 16,75 naar € 15,89 per vierkante meter ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij bestaande woningen lag de gemiddelde prijs dit kwartaal op € 14,47 per m².
• In de provincies met de hoogste prijsstijging in Q4 2022 ten opzichte van Q3 2022 valt Friesland op met +17,7% (€ 11,60 per m²), gevolgd door Utrecht met +5,7% (€ 15,19 per m²) en Overijssel met +3,1% (€ 11,54 per m²).
• De provincies met de grootste prijsdaling in Q4 2022 ten opzichte van Q3 2022 zijn Drenthe met -5,0% (€ 9,98 per m²), gevolgd door Zuid-Holland met -4,1 % (€ 15,57 per m²).
• De vierkante meter prijs in Noord-Holland ligt nog altijd veruit het hoogst met € 19,05 per m². Dit is +0,5% hoger dan in Q3 2022.
• Op gemeenteniveau zijn de grootste prijsstijgingen in Utrecht met +10,5% (€ 15,81 per m²) en in Amstelveen met +4,8% (€ 20,18 per m²). In Amsterdam steeg de prijs ligt met + 2,9% (€ 21,73 per m²).
• De grootste prijsdalingen noteren Haarlem met -6,3% (€ 17,59 per m²) en Almere met -4,7% (€ 11,79 per m²). In de steden Den Haag en Rotterdam daalde de gemiddelde prijs met respectievelijk -2,8% en -4,4%. Ook in Eindhoven (-2,8%) en Amersfoort (-4%) daalde de gemiddelde vierkante meterprijs.

Deel deze pagina