Markt informatie vrije sector huur

Op deze pagina vindt u de nieuwste cijfers van de NVM over de vrije sector huurmarkt.

Deze cijfers worden elk kwartaal bijgewerkt.

Huurmarktcijfers (vrije sector) | De NVM heeft actuele cijfers van de huurwoningmarkt in Nederland. | NVMMarkt informatieHet aantal huurtransacties in het kale huursegment, 80% van alle transacties, is in het eerste kwartaal 2023 gedaald met -3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Over heel 2022 tekende zich een licht stijgende lijn af in het aantal huurtransacties in het kale huursegment.Hierbij valt een verschiloptussen appartementen en woningen. Bij appartementen dalen de prijzen terwijl bij woonhuizen de huurprijzen een stabiel niveaulaten zien. Daarnaast is in het eerste kwartaal 2023 ook bijnieuwbouw sprake van een afname in het aantal verhuringenten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Op jaarbasis is het aantal verhuurde nieuwbouwwoningen sterk teruggevallen met -25%. Vanaf 2019 was er sprake van een lichte stijging van het aantal nieuwbouw huurtransacties maar inmiddels zit dit op het laagste aantal sinds 2019.

Belangrijkste landelijke ontwikkelingen:

  • Het eerste kwartaal laat een daling in het aantal transacties in het kale huursegment zien.
  • De gemiddelde huurprijs is voor het derde kwartaal op rij afgenomen. In het eerste kwartaal ligt de huurprijs -0,7 % lager ten opzichte van het vierde kwartaal 2022.
  • Nieuwe huurders betalen het eerste kwartaal 2023 gemiddeld € 14,61 per m².
  • In huurprijzen bestaan sterke verschillen tussen stad en platteland. Huurders in stedelijk gebied betalen gemiddeld fors meer per vierkante meter. Voor een locatie op zeer stedelijk gebied wordt gemiddeld € 17,08 betaald en voor een niet stedelijke locatie wordt gemiddeld € 11,07 betaald. In Amsterdam ligt de huurprijs nog hoger op € 22,50 per m².
  • In de provincies met de hoogste prijsstijging in Q1 2023 ten opzichte van Q4 2022 valt Flevoland op met +10,1% (€ 12,87 per m²) gevolgd door Zeeland met +8,8% (€ 12,30 per m²).
  • De provincies met de grootste prijsdaling in Q1 2023 ten opzichte van Q4 2022 zijn Friesland met -5,4%
    (€ 10,95 per m²), gevolgd door Noord-Brabant met -2,8 % (€ 12,41 per m²), Overijssel met -2,5% (€ 11,19).
  • De vierkante meter prijs in Noord-Holland ligt nog altijd veruit het hoogst met € 19,20 per m². Dit is +0,8% hoger dan in Q4 2022.
  • De laagste prijs per m² wordt gemiddeld betaald in Drenthe met € 10,49 per m².

Deel deze pagina